diumenge, 2 de novembre del 2008

El nou dipòsit d’aigües pluvials aprofitarà l’aigua per a serveis municipals

Aquest divendres, el plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el projecte de construcció d’un dipòsit d’aigües pluvials a l’Avinguda de l’Estatut de Catalunya del districte d’Horta-Guinardó.

El vot favorable d’ERC, que va resultar decisiu per a l’aprovació, va venir determinat per una modificació inclosa a petició nostra que preveu instal•lar una unitat de tractament d’aigua, per tal que aquesta es pugui aprofitar en serveis municipals, com ara rec o neteja.

Aquesta ha estat una opció molt lògica, si tenim en compte que en el mateix espai, damunt del dipòsit, s’instal•larà un Parc de Neteja, des del qual sortiran els vehicles que efectuaran la neteja a les nostres places i carrers.

El grup municipal d’ERC ha fet una aposta decidida per instaurar mesures innovadores com aquesta, que permetin aprofitar les aigües de fora de la xarxa de subministrament, ja siguin freàtiques o com en aquest cas emmagatzemant i tractant l’aigua de la pluja.

La proposta ja es va plantejar amb anterioritat al govern del districte i va ser rebutjada perquè, segons se’ns va dir, era tècnicament difícil de resoldre. Aquesta opció però, ha estat finalment condició indispensable per poder aprovar el projecte a la casa gran i crec que la ciutat fa un nou pas endavant innovant sistemes per millorar la seva eficiència en el consum d’aigua. L’aigua acumulada, una vegada tractada, es destinarà a cobrir part de la demanda dels serveis municipals.

D’altra banda, la construcció d’aquest dipòsit anirà acompanyada de la reforma de l’Avinguda de l’Estatut, que proporcionarà espais verds amplis al costat del barri d’Horta i permetrà optimitzar aquest espai per a l’ús per part de la ciutadania. Un espai que ha de permetre connectar els barris d’Horta i la Clota, tot i que en arribar a la nova Clota xocarà amb els edificis pantalla que es construiran amb l’execució del projecte de La Clota Reordenació, que va resultar aprovat amb el vot contrari d’ERC i l’abstenció de CiU. Una solució que, un cop finalitzades totes les actuacions previstes, es veurà de forma clara que no era pas la millor solució possible.

En qualsevol cas, ara sí, el dipòsit d’aigües pluvials projectat aprofitarà aquesta aigua generant un nou recurs a la ciutat.