dilluns, 8 de desembre del 2008

El ressorgiment dels Tres Turons

Després de més de 50 anys, s’atansa el moment de desencallar un projecte que ha estat aturat per la manca de voluntat política de l’Ajuntament de Barcelona. Més de 50 anys, incloent-hi 30 anys d’ajuntament en democràcia i moltes persones que han conviscut amb una afectació a casa seva; afectació que ha ocasionat una degradació important als barris que configuren l’entorn del futur parc.

Serà finalment la determinació d’ERC la que doni l’empenta necessària per poder endegar el procés. Aquesta condició que va ser indispensable per a l’aprovació inicial del MPGM del Carmel, farà que el projecte dels Tres Turons comenci a caminar aviat, també amb una aprovació inicial.

L’objectiu d’aquesta aprovació inicial que esperem que no es demori gaire, ha de ser d’entrada la desafectació de prop d’un 80% de les finques afectades actualment i també l’inici del procés perquè qui romangui afectat, pugui defensar els seus interessos a través de les al•legacions pertinents, d’una vegada per totes.

Esperem però, que el govern municipal hagi aprés dels errors comesos en el passat recent i, abans de dur el planejament a aprovació inicial i per descomptat abans que aquest surti a la premsa, s’informi a les entitats veïnals i a les persones afectades de quin serà el projecte que es durà a aquesta aprovació inicial.

En el moment que això passi, moltes persones recuperaran allò que fa mig segle que van perdre i podran decidir finalment sense por, si volen fer arranjaments a casa seva, si volen rehabilitar, si val la pena en definitiva, fer alguna despesa significativa a casa seva. Però no només recuperaran això; també recuperaran a poc a poc la dignitat del seu barri, amb serveis i equipaments que aquesta llarga afectació els ha negat.

Els membres de l’equip municipal d’ERC, tan regidors com consellers de districte, estem visitant algunes d’aquestes zones i hem comprovat de primera ma, el grau d’abandonament que aquests sectors han acumulat durant dècades, com per exemple la zona de la Mare de Déu dels Àngels o la zona afectada del barri de la Font d’en Fargues. Ens ha sorprès negativament, que la majoria de solars actualment en mal estat, són de propietat municipal.

Som conscients que endegar un procés com aquest requereix d’una gran determinació, per acabar així amb un problema històric que aquesta ciutat té sense resoldre. ERC ha pres la decisió d’impulsar d’una vegada per totes aquest tema perquè ja no pot esperar més; perquè cada any que passa és un any més que se suma als anteriors i això és una vergonya per una ciutat com la nostra.

Som conscients que hi haurà grups polítics que faran demagògia a dojo amb el planejament dels Tres Turons i que per això qualsevol excusa serà bona. Però cap d’aquests grups ha tingut fins ara la determinació d’acabar amb una injustícia social de la magnitud d’aquesta.

A més, un cop es faci l’aprovació inicial del projecte i tan bon punt se sàpiga quines zones del perímetre es consoliden, analitzarem les prioritats per tal de fer petites millores i arranjaments, en temes com l’accessibilitat, el mobiliari urbà, l’enllumenat, etc. i les presentarem a l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns que en el darrer plenari, van agafar el compromís d’injectar mig milió d’euros en aquestes zones durant el 2009. Mig milió d’euros que ERC vam demanar per votar favorablement el pressupost per l’any que ve al nostre districte.

Tot això es podrà fer perquè el grup municipal d’ERC no es conforma amb fer grans intervencions demagògiques en els plenaris, o en rodes de premsa. El nostre grup municipal ha optat per fer una oposició activa, però basada en la necessitat de resoldre els problemes de la ciutadania.

Per fer oposició demagògica-destructiva Barcelona ja té dos grups polítics que es dediquen a això. Nosaltres creiem que en la conjuntura actual cal aportar alguna cosa més que soroll. Cal criticar el govern quan fa les coses malament, però cal aportar alternatives realitzables per millorar els projectes que presenten, com ara el MPGM del Carmel o La Clota Conservació, i també cal impulsar aquells projectes que el govern té por de posar en marxa però que no poden esperar més temps com els Tres Turons. I a més, això cal fer-ho amb un treball responsable i no fomentant una crispació que no beneficia ni a la ciutat ni a la gent que hi viu.