divendres, 16 de gener del 2009

Arrenca el procés per als Tres Turons


Enguany s’anaven a complir 56 anys des que el projecte de parc als Tres Turons es va començar a plantejar. Pel camí diverses modificacions en quant a les propostes i diverses injustícies com l’afectació de zona verda en algunes zones a canvi de poder construir-especular en altres punts de la ciutat. Més tard, el 1976, un Pla General Metropolità que no va solucionar les injustícies comeses amb anterioritat pel que fa a les re qualificacions del sòl.

Ha estat finalment ara, que ha estat possible endegar el procés per redreçar la situació. Han estat massa anys amb aquest planejament aturat per manca de voluntat política. I això ha estat finalment possible per l’acord establert entre el govern municipal i ERC, a redós de l’aprovació inicial del MPGM del Carmel, que a més d’incorporar un seguit de modificacions importants d’aquest, també incloïa la premissa de desencallar els Tres Turons, per la seva proximitat, pel temps que ha estat esperant ser aprovat i pels molts anys d’afectació que acumulen els veïns i veïnes d’aquests barris.

El resultat de l’acord per a l’aprovació inicial desafecta d’una tacada 434 habitatges, restant a hores d’ara 300 habitatges afectats. Per a 434 famílies acaba el malson d’una llarguíssima afectació que durant anys i anys els ha impedit demanar llicències per tirar endavant reformes a casa seva. Ara finalment per a totes elles la situació de precarietat ha acabat.

Pel que fa als que romanen afectats, una bona part sortiran guanyant en qualitat de vida amb el re allotjament i molts altres van adquirir la propietat coneixedors de l’afectació que hi pesava al damunt. No és però el mateix cas per a tothom i per tant caldrà tenir en compte tot això a l’hora de decidir quina contraprestació rebran si finalment són expropiats. A més, una de les demandes veïnals és que es garanteixin les mateixes condicions per als expropiats en aquest planejament que en d’altres que es puguin fer en el futur, per evitar greuges comparatius.

El projecte en qüestió s’ha de pensar des d’una doble vessant: barris i veïns afectats i la ciutadania en el seu conjunt. Per això el grup municipal d’ERC considera que la proposta ha de girar entorn a:

- Desafectar i consolidar el major nombre possible d’habitatges, especialment aquells que queden integrats en la trama urbana en construcció compacta.
- Cal innovar en les solucions i cal fer-ho tant pel que fa a propostes urbanes, com per a la gestió de sols i patrimonis en els àmbits de construccions aïllades.
- La necessitat de dotar la ciutat d’espais naturals de qualitat i continus, que permeti oxigenar una zona densament poblada.
- La reposició del sòl qualificat de zona verda, dins de l’àmbit de la ciutat, amb caràcter estratègic.
- S’ha de construir els habitatges que calen només per a re allotjar a les afectacions de la zona, sense usar més excedents de sòl que els estrictament necessaris.
- Cal tenir en compte les diferents casuístiques que es donen entre els afectats i afectades (aquest punt ja va ser inclòs a petició nostra en el PAD 2008-2011).

A partir d’aquests paràmetres caldrà també que l’Ajuntament sigui molt curós en la gestió del projecte per tal que tothom pugui tenir accés a la informació, que els veïns i veïnes comptin amb assessorament legal i que els terminis fixats en les quatre etapes del projecte s’acompleixin.

També és cert que a partir dels límits fixats per al parc, caldrà decidir coses com:
- com seran els límits del parc?
- Si un habitatge queda en el límit del parc, com ha de ser la separació?
- En qualsevol cas, com ha de ser aquesta separació? Verd de transició? Una tanca?
- Qui es fa càrrec del cost de la separació?
- Podrà el propietari d’aquest habitatge tenir un accés directe al parc des de casa seva?
- Quins equipaments s’inclouran en aquest planejament i com seran?
- Com serà el pla de mobilitat per a totes les zones?

En definitiva, ara sí, el projecte del parc dels Tres Turons comença a caminar. Queda encara molt camí, moltes converses i molts acords per assolir però a partir del 22 de gener, amb l’aprovació inicial d’aquest projecte en comissió d’urbanisme, el procés pot endegar.

Cal afrontar també la resolució per al MPGM del Carmel, cercant el consens per fer possible que aquests dos grans projectes es facin en benefici de tothom. El nostre compromís serà seguir aquests temes molt de prop per garantir un procés just i transparent.