divendres, 14 de gener del 2011

L’ajuntament manipula la informació

Ja m’he acostumat a comprovar que el suplement d’Horta-Guinardó de la revista Barcelona Informació, que edita l’ajuntament de la nostra ciutat, funciona com un simple pamflet propagandístic al servei de l’equip de govern. Gairebé mai apareixen referències dels partits de l’oposició i encara és més flagrant en el cas d’Esquerra.
Evidentment s’omet qualsevol informació de proposicions fetes en els plenaris del districte, tret d’algun cas puntual en què s’esmenta de passada. Molt menys encara apareixen les crítiques que fem a l’equip de govern. L’omissió és un fet habitual al qual ja estem acostumats.

Ara bé, el fet més preocupant és que les informacions es donin de forma incorrecta i, digueu-me malpensat, però estic absolutament convençut que això es fa amb tota la mala intenció. D’això se’n diu manipular la informació i aquest és un fet inadmissible en una societat moderna i democràtica.

Avui concretament he rebut a casa el pamflet municipal del districte en el qual es fa una breu crònica del darrer plenari de districte. Pel que fa al pressupost s’afirma que Esquerra va votar a favor del pressupost del districte i en contra del pressupost de ciutat, sense més explicacions al respecte. Doncs bé, Esquerra va votar a favor del pressupost de districte i ho vam fer perquè vam negociar una partida extraordinària adreçada a promocionar les activitats culturals i esportives vinculades a infància i joventut. I, ben al contrari del que s’afirma en el pamflet, Esquerra es va abstenir pel que fa al pressupost de ciutat perquè aquest encara estava en fase de negociació i, per coherència, no el vam votar ni a favor ni en contra.

Es dona la casualitat que Esquerra finalment ha votat a favor del pressupost de la ciutat. Ho ha fet per coherència política, perquè la majoria d’aportacions fetes per Esquerra han estat incorporades i perquè la ciutat no es pot quedar sense pressupost en un moment de gran dificultat per a les persones que hi viuen. D’entre les condicions d’Esquerra per a votar favorablement el pressupost de la ciutat cal destacar la congelació dels impostos, l’augment de la inversió, el reforç de les polítiques de promoció econòmica per tal d’incentivar l’activitat en aquest camp, l’augment de la despesa adreçada a les polítiques socials i de suport a les famílies (es destinarà un milió d’euros a beques de menjador i 1,2 milions d’euros a la infància i l’adolescència). Curiosament aquest gest de responsabilitat és amagat per l’equip de govern mentre des d’altres partits de l’oposició se’ns acusa de ser la crossa del govern municipal, malgrat la seva actitud de bloqueig i inacció generaria més problemes que avantatges als ciutadans i ciutadanes. Tot això ho explica molt bé la regidora d’Esquerra, Ester Capella, en l’apartat d’opinió dels grups municipals en el mateix número, és a dir, que no els preocupa gens contradir dues pàgines abans el que diu la regidora d’Esquerra.

En un altre ocasió i en el mateix mitja-plamfet municipal es va extreure una frase de context de la meva intervenció en el plenari. D’un intens debat que es va produir respecte a la proposta de modificació del PGM del Carmel i entorns, s’afirmava que vaig dir “aquesta és una gran oportunitat per al barri del Carmel”, obviant que vam votar en contra de la primera proposta del govern municipal, que vam ser molt crítics i molt durs en la forma en què el govern municipal va gestionar el conflicte amb les persones afectades i que vam fixar un munt de condicions per a donar més endavant el vist-i-plau a aquesta MPGM. És a dir, que de l’intens treball fet durant mesos i de tot l’argumentari exhibit en el plenari en que vam deixar clar que Esquerra exigia afrontar la MPGM dels Tres Turons per a seguir parlant del MPGM del Carmel, de reduir les afectacions a la meitat, de fer modificacions en la majoria dels sectors proposats, de fer créixer la inversió pública respecte a la privada, etc, etc, la frase que s’extreu de la meva intervenció com a portaveu és: “aquesta és una gran oportunitat per al barri del Carmel”.

Tot plegat és un exemple més de les formes lamentables que empra aquest govern municipal i un motiu més que justifica perquè Esquerra va decidir no reeditar el tripartit municipal en el mandat actual. No demanarem que el pamflet del distrricte tingui un alt nivell periodístic, però almenys esperem que no es manipuli la informació mentint deliberadament a la ciutadania. Esperem i exigim una rectificació en el número del mes de febrer.