dijous, 4 de desembre del 2008

Plenari del districte (II). Irresponsabilitat política.

La segona part del plenari comença quan acaben els punts establerts a l’ordre del dia i és el públic assistent qui pren la paraula. Com ja és habitual en els darrers plenaris, quasi totes les intervencions giren entorn al MPGM del Carmel.

Fins a cert punt, és comprensible que les persones que intervenen, en tant que són persones afectades pel planejament, ho facin en un to molt reivindicatiu, però en línies generals es pot ordenar el debat mínimament.

El problema és que en el plenari d’ahir, les actituds d’alguns representants polítics va anar orientada a encendre els ànims entre el públic assistent, buscant un aplaudiment en base a practicar la demagògia de forma exagerada i fins i tot teatral. L’actitud del portaveu del PP va anar en aquest sentit i el de la regidora adscrita de CiU encara va anar molt més enllà.

Van anar produint-se les intervencions dels assistents, algunes més calmades, d’altres més alterades, d’altres més teatralitzades i d’altres més de cara a la galeria, però en la mitjana del que és habitual.

El problema va saltar quan va intervenir un representant de l’Associació de Veïns del Carmel. Una intervenció que va anar a favor de l’aprovació del Pla, en contra dels grups de l’oposició i amb una crítica directa cap a alguns dels afectats que hi eren presents. Tot i que la seva intervenció no va tenir un to més dur que les fetes abans pels representants de les plataformes, podríem dir que aquesta intervenció va ser desafortunada. Es va produir la reacció de tots contra ell i això no beneficia per res el debat.

A partir d’aquí la tensió es va traslladar a dalt, on som els representants polítics. La regidora adscrita de CiU va voler intervenir per replicar durament aquesta intervenció de l’AV del Carmel en un moment de massa tensió i la presidenta en funcions que ens va demanar expressament col•laborar per poder mantenir l’ordre que per moments s’estava perdent, no la va autoritzar a fer-ho. El numeret muntat per la regidora de CiU va ser lamentable. A part d’exterioritzar la seva indignació amb un llenguatge oral i gestual exagerat, va marxar del seu lloc per seure amb la resta del públic en senyal de protesta. Prèviament, en un petit intercanvi d’impressions que vam tenir tots dos, la regidora de CiU va dir unes paraules que evidentment no reproduiré aquí, però que no em van agradar gens, doncs no són pròpies d’un representant polític, com crec que tampoc ho va ser la seva actitud posterior.

Crec que les persones que en major o menor mesura ens dediquem a aquesta cosa pública que és la política, hem de saber mantenir en tot moment les formes adequades. Hem d’entendre que ens dediquem a això per intentar millorar la qualitat de vida de la ciutadania, de tothom. I hi ha moltes coses que per responsabilitat i sentit comú no es poden fer. No podem provocar al públic per exaltar els ànims. No podem fer demagògia per sistema com a eina política. No podem anar a un plenari amb un guió predeterminat, i casi m’atreviria a dir, que pactat amb algunes de les persones del públic que intervenen. No podem pretendre que es linxi públicament a cap de les persones que intervenen, ens agradi el que han dit o no. No podem faltar al respecte, mai.

És evident que hi ha dos grups a l’oposició que en veure’s incapaços de fer proposicions constructives, ni que sigui de tant en tant, es dediquen a carregar-s’ho tot peti qui peti. A dir que no per sistema, perquè els és igual que la ciutat avanci o no. ERC va decidir no formar part del govern perquè no hi havia un model de ciutat, o si n’hi havia no coincidia amb el que nosaltres defensem. Però pel que fa als altres dos grups que estan fora del govern, la seva forma de fer oposició no la compartim en absolut. ERC no ha d’entrar de cap manera en aquesta dinàmica de muntar numerets, no ho farem de cap manera. Nosaltres creiem i defensarem fins al final, que es pot fer una oposició responsable, que actuï en benefici de les persones i entitats. Intentarem treballar sempre, essent coneixedors que tenim una responsabilitat vers la ciutadania i que és amb acció política que podem assolir objectius, no fent teatre de tercera.

Una patètica segona part.

5 comentaris:

Administrador ha dit...

Al Senyor Coronas li voldriem demanar la seva posició sobre la millora del PGM al Sector Dante Llobregos.

Diverses preguntes:
Està d'acord amb la destrucció del bosc de Can Gallart ?

Està d'acord amb afectar cases només per construir-hi blocs de pisos on ara hi cases baixes en perfecte estat ?

Està d'acord amb que els horts de Ca l'Eudald desapareixin ?

Gràcies per tot.

Jordi Coronas i Martorell ha dit...

Bé, evidentment jo tinc una opinió personal respecte aquestes actuacions, però permetin-me que no l'exposi en aquest espai públic per diversos motius.
El primer és per "responsabilitat política" que és precissament el que defenso en l'article del bloc. Crec que és millor ser cautelòs amb un planejament que s'està debatent entre els grups polítics i amb la veu de les plataformes.
En segon lloc, perquè una opinió fora de context no és l'adequada, només anirà en perjudici de les persones afectades.
En tercer lloc, perquè el meu grup municipal ha pres la decisió d'implicar-se per millorar aquest planejament, al contrari d'altres grups que en busca d'un suposat rendiment mediàtic, es dediquen a carregar en contra de tot sense tenir en compte el resultat final i sense preocupar-se de si aquest resultat és bo o dolent per a les persones que hi viuen (encara que pugui semblar el contrari).
És per tot això que el grup municipal d'ERC (regidors i consellers) continuem treballant per trobar solucions de consens que permetin tirar endavant un planejament amb prou garanties d'èxit. També he de dir que espero i desitjo que els representants de les plataformes i les persones afectades mantingueu aquesta actitut de lluita, però sempre oberts al diàleg i la negociació.

Manel J. Camps ha dit...

Sr. Coronas,

És una llastima que no poguem conèixer les seves opinions personals en relació a aquest tema.

De tota forma en el blog del Sr. Portabella, en la revista de juliol de l'any anterior, es diu que gràcies a l'actuació d'ERC ara els veïns ja estan pràcticament d'acord amb la modificació del PGM.

Des del sector Dante-llobregós, sector d'Horta que ara s'ha convertit en "entorns del Carmel", li volem dir que en absolut estem d'acord amb la redacció actual de la MPGM, tant per part dels veïns afectats directament com pels que no ho estan.

Per tant esperem una actuació contundent d'ERC per millorar substancialment la redacció actual i fer compatibles els interessos generals amb els legítims dels veïns.

Per tant, li prego traslladi al Sr. Portabella la sensibilitat dels veïns. Per qualsevol informació addicional pot consultar el nostre blog DefensemHorta.blogspot.com

Repeteixo esperem una actuació contundent d'ERC per millorar la MPGM.

Moltes gràcies per la seva atenció.

Jordi Coronas i Martorell ha dit...

És evident que especialment en aquest sector, i podem afegir altres també, els veïns no estan d'acord. Amb l'aprovació inicial vam fer una aproximació al consens, però hi ha sectors on això no s'ha aconseguit. Arribar-hi a acords depén de totes les parts: govern, grups de l'oposició i veïns i veïnes; per tant cal continuar el procés i les converses amb la intenció d'arribar a una entesa que satisfagui a una àmplia majoria. Tots hem de posar de la nostra part.

Manel J. Camps ha dit...

Les al.legacions presentades pels veïns i veines ja intenten buscar un consens atès que respecten l'obertura dels carrers previstos, però en canvi eviten l'enderroc de les cases.

Espero que el seu grup les estudiï amb tot l'interès i cura que calgui per trobar un punt d'equilibri.

De tota forma, no es pot dir que ja s'ha assolit conjugar totes les sensibilitats, com deia en l'artícle el Sr. Portabella, quan la situació és l'actual.

No dubti que els veïns i veines mirarem amb lupa l'actuació del seu grup, clau per a l'aprovació, i això ho tindrem en compte en les votacions que hi hagi en el futur.

Des de l'Associació per a la Defensa del Patrimoni Dante-Llobregós estarem encantats d'explicar-los amb detall els nostres arguments i escoltar els criteris que ha fet servir l'administració, que nosaltres seguim sense entendre.

Gràcies per la seva atenció.