dimecres, 15 d’abril del 2009

Més arguments a favor d’un canvi de model del bus a Barcelona


«Els passatgers són llestos i s'acaben desplaçant amb el mitjà de transport que els ofereix més bon servei» (Jordi Giró, responsable de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)

«La xarxa actual és hereva de la del tramvia del segle XIX» (Ricard Riol, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.

«Els principals problemes són la baixa velocitat comercial i la falta de protecció d'aquest mitjà –falten carrils bus, no hi ha priorització semafòrica i algunes parades haurien de ser autèntics intercanviadors amb altres mitjans de transport–» (Manel Ferri, portaveu de CCOO).

En el seu bloc, el Jose Rodriguez fa una rèplica al meu escrit anterior, en el que asseguro que en el darrer any els busos de Barcelona han perdut 1,6 milions d’usuaris. Segons el Jose Rodriguez aquesta pèrdua de passatgers es deu únicament a la vaga que es va produir el 2008. Obvia però que TMB va reduir de forma considerable les hores de recorregut dels busos a la ciutat segons consta en un informe sindical del "comité de descansos" que acredita una reducció de 1.473,81 hores entre el 2007 i el 2008, amb l’objectiu d’ajustar el servei a la demanda.

Val a dir que no sóc cap expert en mobilitat, segurament d’això el Jose en sap molt més que no pas jo; de totes formes hi ha conceptes que semblen de sentit comú i quan alguna persona entesa en el tema les sap plantejar i explicar, tenen arguments amb prou pes com per a convèncer a qualsevol.

També sembla que l’autor de la rèplica ha interpretat que els arguments i posicionaments que prenc en el meu escrit anterior els faig en nom d’ERC i tampoc és ben bé així. Tal i com cito a la capçalera del bloc, aquest és un espai d’opinions personals per compartir o no; tot i que ERC va defensar aquesta proposta de bus en les darreres eleccions municipals.

El model de xarxa de busos proposat per en Salvador Rueda (un dels professionals més reputats en ecologia urbana i director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona) té en compte no només els carrers de l’Eixample, sinó que també contempla les vies d’altres districtes com el carrer de Sants, la Meridiana, la Diagonal o el passeig de Maragall, entre d’altres.

L’any 2006, es va presentar aquest document que podeu descarregar-vos d’aquest enllaç de la web de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, i on podreu ampliar les dades.

Les millores previstes amb la implantació d’aquest sistema són:
- Augment de velocitat i freqüència.
- Millora de connectivitat amb metro i ferrocarrils.
- Qualsevol habitant de qualsevol barri de Barcelona té possibilitats equivalents d’accés al sistema de transport públic entre una o més opcions.
- La nova xarxa es comportaria com un metro en superfície
- Elimina la superposició de línies en una mateixa via
- Això ajudaria a millorar el control telemàtic
- El temps mig de viatge millora en un 30%
- Facilita la comprensió de l’origen-destí en tractar-se d’una xarxa ortogonal

Per contra cal dir que el canvi de model seria molt radical i per tant seria necessari un esforç molt important en explicar-lo a la ciutadania, i encara més gran per a convèncer els operadors de transport públic, però crec sincerament que els resultats a mig termini serien satisfactoris.

Aquest sistema de xarxa de bus, s’implementarà en un futur immediat a Vitòria i per tant, serà una bona pedra de toc per a valorar-lo en poc temps. Hi han també altres ciutats a l’estranger que comencen a interessar-se per aquest model i també en el model de super illes de vianants a l’estil del que en el darrer mandat municipal es va iniciar al districte de Gràcia. Un model que es basa en guanyar espais per als vianants i restringir el pas de vehicles només als residents amb una limitació de velocitat de 10 km/h., però això són figues d’un altre paner tot i que també te a veure amb mobilitat.

En resposta a la rèplica del Jose Rodriguez, conseller de districte del PSC, he de dir que defensem models de mobilitat diferents en part, però coincidim en el fet que cal millorar la mobilitat a la nostra ciutat. Fer petites intervencions de millora és un avenç, però el repte passa per una reforma integral del sistema. El problema és que aquestes reformes sempre queden aparcades en un calaix perquè prevalen els interessos econòmics dels operadors de transport públic, tot i ser públics.

4 comentaris:

Jose R. ha dit...

Jordi:

Es que et continuu negant la major, el Bus no ha perdut 1,6 M de viatgers "en els darrers anys". Si considerem el 2008 com si fos un any normal (seria com considerar el 92 un any "normal" en mobilitat, sense tenir en compte que hi ha unes olimpiades), el rigme d'augment anual d'usuaris en la darrera década ha estat de +1,49 M anual. No cal ser cap geni de la mobilitat, sinó fer cas una mica de l'estadística.

Si no agafem el 2008 com un any normal per entendre que una vaga que fa reduïr el servei més d'un 7% en el període de màxima utilització (és a dir, entre setmana, en període laboral ordinari) i per considerar tal i com s'ha anat veient en altres dades de mobilitat que els viatgers, degut a la crisi estan viatgant menys per usuari (tant en Bus com en el conjunt de la resta de transport), i considerem l'any 2008 com anòmal, l'augment entre el 2001 i el 2007 ha sigut de 3,18 M de viatgers per any.

Podem després discutir si el sistema cal millorar-lo i com, i si les propostes d'un professional són més interesants que la d'altres, també professionals, que hi treballen a TMB, són millors.

Però el que jo crec que cal eliminar de l'ecuació és l'argument de que "el bus perd usuaris" perqué això objectivament i davant el conjunt de dades (més enllà de la resta aritmética d'un any a un altre) a mig i llarg termini no és així.

Jordi Coronas i Martorell ha dit...

En una cosa tens raò, la meva afirmació de que la pèrdua de passatgers ha estat en els darrers anys és errònia. la dada fa referència només al 2008. Donaré per bó l'argument de que la pèrdua de passatgers es deu a la vaga de busos, tot i que em sembla exagerada. En qualsevol cas aquest creixement s'hauria estancat, i si les dades del 2009 diuen que el bus haurà guanyat 1,6 milions d'usuaris recordem-nos que la dada tampoc serà fiable. De totes formes la percepció ciutadana i també dels experts és que el bus a Barcelona pot millorar molt la qualitat del servei. Crec que per a potenciar l'ús del transport públic cal ser més imaginatiu i no limitar-nos a demanar que s'incrementi el peatge dels tunels de Vallvidrera. Amb aquest sistema només penalitzem a aquelles persones que tenen rendes més baixes.

Pere Nieto ha dit...

Interessant el debat que esteu tenint.

Jose R. ha dit...

Una resposta al model de xarxa ortogonal simètrica que hi proposes:

http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=1679

Seguim amb el debat!!