diumenge, 20 de juny del 2010

Prohibir el Burka o defensar les dones?

Diverses ciutats del país han apostat per la prohibició del Burka en els seus carrers. Algunes d’elles ho han fet mitjançant un acord municipal i d’altres, com Barcelona, per decret de l’alcalde.

Més enllà de la simple prohibició, crec que cal preservar els drets de les dones al nostre país independentment del seu origen o religió i, a primera vista, sembla que la prohibició només pot garantir la no presència de dones amb Burka al carrer. Però què passarà si aquestes dones, en no poder dur aquesta peça, s’han de quedar a casa seva perquè els seus marits no les deixen mostrar la seva cara en públic?

A mi particularment, aquesta prohibició em sembla una mesura comparable a aquella famosa “ley de vagos y maleantes” de l’època franquista. Una llei així només té l’objectiu d’esborrar presències no desitjades al carrer, però no afronta els problemes en les seves arrels.

En el cas del Burka, les diferències culturals i de concepció dels drets de les dones han de prevaler per damunt la simple prohibició de dur una peça determinada. No es pot prohibir dur Burka i no dedicar-hi alhora esforços a defensar els drets de les dones que l’han de dur, malgrat ho facin de forma voluntària. De la mateixa manera els nouvinguts han d’adaptar els seus costums a les lleis del país d’acollida. A Catalunya homes i dones tenen els mateixos drets i oportunitats, si més no en l’àmbit legal, i cal garantir que això es fa extensiu a les dones que venen de llocs on culturalment no es respecta aquest principi.