dilluns, 6 de maig del 2013

No dependènciaLa darrera tisorada del govern del PP deixarà tocada de mort la Llei de la Dependència. 1.108 milions d’euros menys destinarà l’estat a les aportacions per ajudar les persones que més ho necessiten. La Llei de la Dependència s’havia de pagar a parts iguals entre Generalitat de Catalunya i govern de l’estat, però com passa sovint amb allò que ha de venir del govern central, l’aportació estatal ha estat del 20%. Per tant, l’administració catalana, ha hagut de fer-se càrrec del 80% del total per tal de no deixar sense suport més de la meitat de les persones dependents a Catalunya.

A qui perjudica aquesta retallada? En primer lloc a les persones dependents. En molts casos es tracta de persones que depenen d’aquest ajut per a poder contractar personal de suport. En d’altres casos són persones que han d’assistir a algun centre especial de pagament o bé en residències que també tenen que pagar.

En segon lloc a les famílies de persones dependents. Aquestes famílies veuran com incrementa la seva despesa corrent, de manera que s’empobriran de forma substancial.

En tercer lloc als treballadors i treballadores del tercer sector. Si no hi ha diners per a pagar-los es perdran molts llocs de treball que se sumaran als més de 900.000 que hi ha en aquests moments a Catalunya.

Però aquesta retallada no només és econòmica, també és una retallada de drets perquè es privarà a moltes persones al dret de viure dignament si els seus ingressos no els hi permeten. Aquesta retallada és, directament, un atemptat contra les persones més desvalgudes.

Mentre la despesa en defensa ha superat en un 150% la quantitat pressupostada, el govern de l’estat retalla allà on fa més mal. I ho fa per a justificar el compliment del sostre de dèficit; el que ve a ser més o menys com justificar les 70.000 morts que va provocar la bomba atòmica per tal d’acabar amb la segona guerra mundial.

L’import de la retallada en Llei de Dependència equival a 25 dies de pressupost del Ministeri de Defensa. És evident on te fixades les prioritats aquest govern espanyol. Un motiu més per triar Independència: la No dependència.