dissabte, 12 de maig del 2007

Programa municipal per al districte d'Horta-Guinardó


L'equip municipal d'Esquerra al districte d'Horta-Guinardó ha treballat de valent per oferir un conjunt de propostes per als nostres barris. Tot seguit us relaciono els deu punts que hem volgut destacar:  1. Volem construir habitatges de lloguer amb serveis comuns (bugaderia, neteja, menjador...) destinats a la població amb menys recursos, gent gran, joves i persones amb discapacitat.


  2. Instal·larem rampes, escales mecàniques o ascensors de gran capacitat a tots els carrers on hagi dificultat per accedir-hi, prioritzant els punts més complicats. Per exemple per accedir del mirador d'Horta al carrer Lisboa, al costat del CAP-Horta, i en diverses zones de Can Baró, Font d'en Fargas, Carmel, Sant Genís, Montbau i Horta.


  3. Crearem centres d'acollida per a immigrants destintats a orientar-los i a facilitar la seva integració, incidint especialment en el desenvolupament personal de les dones immigrades.


  4. Volem establir mesures per preservar els cascs antics, masies, barris singulars consolidats i carrers amb característiques especials, vetllant pel seu patrimoni i coherència arquitectònica, mantenint l'estil actual de les edificacions. Hem de dignificar els barris de muntanya.


  5. Demarem la retirada del Túnel d'Horta del Pla General Metropolità i del Pla d'Infrastructures de Transport de Catalunya. No volem més vials per a transport privat a Collserola.


  6. Potenciarem la cultura catalana als equipaments (centres cívics, biblioteques, casals) del districte, tant en la seva presència en tallers, activitats i actuacions, com en la premsa disponible. Realitzarem classes de català per a adults als centres cívics. Establirem un cicle itinerant de foment de la cultura i la música tradicional catalanes. Potenciarem la cultura catalana a les manifestacions populars (revetlles, mostra d'entitats, fires i festes). Realitzarem trobades de parelles lingüístiques als centres cívics.


  7. Volem adquirir per a equipaments públics, i en el seu cas restaurar, els edificis singulars del districte i accelerarem l’obertura al públic dels que estan en curs. Crearem una xarxa de masies.


  8. Adequarem les instal·lacions esportives per a l'ús de persones amb discapacitats.


  9. Instal·larem plaques solars en tots els edificis municipals del districte on tècnicament sigui possible.


  10. Potenciarem i ampliarem les eines de participació ciutadana. Volem crear un procés de consulta popular tant en el període d'exposició pública i tràmit del planejament com en el seguiment de l'execució.


Estic segur de que en els propers 4 anys podrem fer realitat la majoria de les nostres propostes. De totes formes no donem pas per tancat el nostre programa de treball, per tant tots els suggeriments que ens volgueu fer arribar seran tinguts en consideració.