dimarts, 1 de maig del 2007

Entrevista a "Els Tres Turons"

El Jordi Coronas, és candidat a regidor per l'Ajuntament de Barcelona. Ocupa el tretzè lloc de la llista de Barcelona, però assegura que no és supersticiós. Veí d'Horta des dels dos anys d’edat, ara en té trenta-vuit. És consultor d’arts gràfiques, casat i amb dos fills. Ara per ara, no s’hi dedica professionalment però demostra una gran vocació per aquesta "cosa pública" que és la política.

Com et definiries?
Crec que si m’hagués de definir amb una paraula seria perseverant. Quan crec en alguna cosa m’esforço al màxim per aconseguir-la, i intento no caure en la tossuderia, que és la perseverància mal entesa. També m’agrada molt escoltar la gent i treballar en equip. Això enriqueix molt.

Amb la mala imatge que té per alguns la política, que fa una persona com tú presentant-se de regidor?
Òbviament el fet de militar a Esquerra és la causa principal. És fàcil prendre una decisió així quan veus que et pots creure el que prediques i si a més trobes gent que et fa costat, llavors ja no hi ha motius per dubtar. Crec que la política en democràcia és la millor eina que tenim les persones per fer avançar la societat i fer-nos millorar cada dia.

Parlem de feina. Que voleu millorar en la gestió de les zones verdes del nostre districte?
En primer lloc volem que Collserola sigui un espai totalment protegit, reduint la pressió edificatòria. Volem eliminar definitivament el túnel d’Horta tal i com està concebut del PGM i del PITC. També volem replantar les zones ermes dels Tres Turons i fer petits espais verds repartits per tots els barris.

Respecte al futur Parc dels Tres Turons quina opinió en té?
Seria fantàstic per al districte i la ciutat fer realitat aquest projecte. Però una transformació d’aquesta envergadura ha de ser consensuada per totes les parts. Crec que encara se n’ha de parlar molt amb totes les persones que es poden veure afectades, per tal de que el projecte sigui un èxit i no un fracàs.

Un dels mitjans destacats per millorar la mobilitat és l'ús de la bicicleta...
Per una mobilitat segura en bici volem ampliar la xarxa de carrils especifics, unint Horta amb la ronda verda passant per la Clota, també al lateral de la ronda de dalt, a la Rambla del Carmel, a l’entorn dels Tres Turons... i per descomptat volem que el “bicing” arribi al nostre districte quan abans millor.

Però només amb la bicicleta no arreglem els problemes de mobilitat...
L’oferta de transport públic ha de créixer i millorar. Posar marquesines en parades de bus, suprimir les barreres arquitectòniques, millorar la xarxa de bus de barri i finalment acomplir els terminis per tenir metro al Carmel.

A part de la supresió de barreres arquitectòniques quines accions preveieu per millorar el dia a dia de la gent gran o amb discapacitat?
D’entrada vetllar pel compliment de les lleis d’accessibilitat existents. A més hauriem de reservar sòl per construir una residència de 25 places per persones amb disminució psíquica, consolidar i ampliar els serveis de proximitat i ampliar els programes d’atenció domiciliària. S’ha fet feina en aquest sentit però encara ens falta molt camí per fer.

El tema "estrella" sempre és l'habitatge...
No vull fer demagògia amb aquest tema com fan alguns que governen la ciutat des de fa vint-i-tants anys. Però sí cal ampliar l’oferta de lloguer per abaixar preus i facilitar-ne l’accés als col·lectius que ara ho tenen magre. A part s’han de proporcionar ajudes per a la rehabilitació i garantir un percentatge alt de vivenda que tingui algun grau de protecció.

Bé, l'habitatge és el petit nucli de la nostra vida però no calen una sèrie de serveis al seu voltant?
Recentment hem aprovat el pla d’equipaments i ara hem de desenvolupar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que aniran sorgint. En aquest sentit, és important que puguem anar recuperant els edificis singulars o històrics per a ús públic i arranjar aquells que com el Laberint d’Horta s’estan degradant. A més demanarem que Can Fargas sigui declarada Bé Cultural d’Interés Nacional.

En la nostra vida diària també ens afecta el comerç i l'esport, dues conselleries que heu portat aquests darrers anys al districte, destacaries alguna proposta en aquest àmbit?
Hem treballat i continuarem treballant amb la idea de que el comerç de proximitat i els eixos comercials al voltant dels mercats són una fòrmula que satisfà a tothom, usuaris i comerciants. Hem de crear programes per la modernització, l’accessibilitat i la incorporació de les noves tecnologies al comerç de barri perque aquest sector no perdi el valor afegit que ens ofereix.
Pel que fa a esports, s’han de modernitzar les instal·lacions esportives del districte i potenciar les relacions entre les entitats amb activitats conjuntes, convertint l’esport en un espai de trobada social. També hem d’adequar les instal·lacions esportives per a l'ús de persones discapacitades.

Quin pla de treball teniu per als propers 4 anys?
El nostre treball es basarà en aplicar un programa marcadament d’esquerres, però sobretot treballarem escoltant a la gent. Persones i entitats del districte han de ser el nostre a b c, perquè és per a les persones que volem treballar. Per poder asumir aquesta responsabilitat a Esquerra comptem amb un equip municipal ben organitzat, amb delegats de barri que es dedicaran a escoltar i a informar la ciutadania quan calgui. Els veïns i veïnes del districte poden comptar amb Esquerra sempre que ho vulguin.

Per acabar, em sabries dir quant costa un cafè?
N’hi ha de molts preus, però del que estic segur és que a Barcelona el cafè és més car que a la Moncloa.