dissabte, 21 de juny del 2008

El govern accepta les condicions d'ERC sobre El Carmel

Ahir divendres al migdia, el grup municipal d'ERC vam oferir una roda de premsa on vam explicar l'estat de les converses entre el govern municipal i el nostre grup, respecte a la MPGM del Carmel. Va ser al migdia, a la sala de premsa dels grups municipals a l'Ajuntament i hi erem el Jordi Portabella (president del GM-ERC), el Ricard Martínez (regidor temes d'urbanisme ERC), l'Ester Capella (regidora adscrita d'ERC) i jo mateix (portaveu d'ERC a Horta-Guinardó).

Aquest va ser el contingut d'aquesta roda de premsa:

"Aquesta roda de premsa arriba després que ERC hagi visitat diverses vegades les zones que el govern municipal proposava afectar d’una manera o altra.

Els criteris que ERC vam marcar des del primer moment i que condicionàven el nostre suport al pla van ser els següents:

- Que s'obrisin converses amb tots els afectats, plataformes i associacions
- Que s'abordés la solució definitiva dels Tres Turons
- Vam recordar que teníem sobre la taula el debat sobre la concreció de la peça del 14 del barri del Coll, la qual es va aprovar inicialment dijous.
- Redimensionar el pes de la inversió privada respecte la inversió pública
- Reduir el temps d’execució del projecte, previst en 12 anys
- Definir un pla de ruta per al conjunt de la inversió i per evitar que sigui la inversió privada qui marqui el calendari.
- Concretar les actuacions aïllades i les inversions públiques en equipaments.
- Reducció global de l’afectació
- Deixar de parlar de la consideració d'infrahabitatge per massa genèrica i que no té en compte totes les casuístiques.
- D'altra banda, creiem necessària una revisió general de l'àrea d'afectació, que es podria reduir, no només pels anomenats infrahabitatges, sinó també per algunes de les propostes referides a l'espai públic.

Després de diverses converses i sessions de treball amb l’equip de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, hem establert uns acords a partir dels quals ERC donarà suport a l’aprovació inicial de la MPGM del Carmel.

La concreció dels acords és:

- Es redueix un mínim del 20% el nombre d’habitatges afectats previstos.
- De les afectacions que quedarien un 50% ja ho estaven al PGM del 1976, per tant es redueix principalment tot el que era nova afectació.
- Es genera habitatge suficient com per allotjar a tothom deixant un excedent raonable (quasi un 50%)
- S’augmenta la ratio d’habitatge protegit del 50 al 60%
- Es redueix el tempo de la inversió: de 12 a un màxim de 8 anys
- Els projectes de cooperació (inversió privada) tindran unes limitacions temporals per garantir la seva execució. S’incorporen a les redaccions dels Plans Especials, amb possible intervenció pública en cas d’endarreriment
- S’introdueix el dret de tempteig i retracte
- Es compensa l’equilibri entre inversió pública i privada
- Es deixa de parlar d’infra-habitatge i es treballa en els criteris urbanístics que són: Connexió i accessibilitat entre zones del barri, creació de zones verdes, creació d’equipaments de barri, obertura de vials.
- Es concreten les inversions de les actuacions aïllades
- Es redueixen de 32 a 23 fitxes d’actuació
- S’incorpora un acord per tal de fer una aprovació inicial de la MPGM dels Tres Turons entre els mesos setembre octubre

En el marc d’aquest acord, el govern municipal concretarà el projecte i l’informarà al conjunt de Plataformes i associacions veïnals a partir de dimecres vinent.

Des del Grup Municipal d’ERC continuarem treballant per tal de garantir l’aplicació d’aquests acords tot mantenint el contacte amb les associacions i Plataformes veïnals."


Es evident que ERC ha mantingut el seu criteri des del primer dia i també que gràcies a aquesta determinació les millores per al barri del Carmel arribaran després d'aplicar tot un seguit de modificacions que d'una banda serviran per garantir que es faci en unes condicions i terminis raonables i assumibles i d'altra banda racionalitza les actuacions a fer, reduint més d'un 20% el nombre d'habitatges afectats; i dels que resten afectats més de la meitat ja tenia afectacions anteriors, per tant es redueix notablement la nova afectació.

A més s'incrementa el percentatge d'inversió pública i es redueix la inversió privada, tot garantint que aquesta última es faci en un termini de 8 anys. I també es fixa data per a l'aprovació inicial de l'altre gran projecte al districte, el Parc dels Tres Turons que ha d'acabar amb dècades d'afectació en aquest sector i resoldrà definitivament un punt negre de l'urbanisme a la ciutat.

El grup municipal d'ERC ha influit de forma clara en un projecte que d'entrada deixava massa coses a l'atzar i amb un criteri d'ambició excessiva perjudicava moltes persones. Vam ser capaços d'aturar el projecte influint en la intenció de vot dels altres grups de l'oposició a dos dies de l'imminent aprovació del pla, que en la premsa ja es donava per fet. I ara, després de quatre mesos de treball intens i de visitar persones i zones al barri, hem aconseguit sentar les bases perquè el govern municipal accedeixi a presentar una nova proposta, que si coincideix amb tot l'exposat en la roda de premsa, serà acceptada per ERC.

Cal considerar però, que el sí serà només a l'aprovació inicial i que per tant, el treball no acaba aquí. A més esperem del govern municipal que continui en converses amb les persones afectades per tal de poder donar solucions a cadascuna de les casuístiques que es donin a les zones afectades.

Entenc que a hores d'ara les plataformes creades en les diferents zones del barri tinguin una certa preocupació pel que pot succeïr a partir d'avui i és aquí on el govern municipal ha de fer l'esforç d'informar-los i escoltar-los per poder presentar una proposta que a més del consens polític, garanteixi un ampli consens veïnal. Ara toca treballar en aquest sentit. A la Clota vam aconseguir que fos així i també va ser decisiva la postura d'ERC. Volem afegir un nou projecte amb consens al nostre districte, i passat l'estiu com és compromís del govern municipal afrontar el repte d'aconseguir-ho també als Tres Turons.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Bones notícies pels promotors a la ciutat de Barcelona, sens dubte, i no és que sigui d'aquestes persones amb mania persecutoria cap a ells...si arriba el dia en que puc dir que aquest plà és també una bona noticia pels veïns no tindré cap problema amb l'enriquiment dels primers.
Esperem que sigui cert que s'informi als afectats (perdó volia dir els NO afectats, que casualitats del destí han vist com les seves propietats perdien valor) i sobretot esperem que facin la feina ben feta i quedi garantida l'estabilitat patrimonial dels veïns. Dit així no sona massa important, millor deixe'm-ho en clar i català: esperem que ningú quedi al carrer o hagi d'afrontar, desprès d'una vida pagant la seva llard una hipoteca post-jubilació per la gràcia del plà...
Això és el que importa, això, que els comerciants puguin mantenir el seu "modus vivendi" i que desprès de tant soroll i problemes tinguem al barri quelcolm més que uns macos blocs de pisos per vendre.

Teresa