dilluns, 13 d’octubre del 2008

Calen compensacions per a tenir fills

Amb crisi o sense, tenir descendència és gairebé un luxe avui en dia. La manutenció (vestir, menjar, escolarització, llibres, despeses extraordinàries quan són bebès), el sacrifici d'un dels membres de la parella ja que cal que un afluixi amb els horaris laborals, evidentment a costa de cobrar menys sou, o bé el cost de la persona que els hagi de cuidar mentre no tornem a casa de la feina (exceptuant els casos en què avis i àvies accedeixen a col·laborar amb la causa), suposen un esforç econòmic considerable per a una parella que gaudeixi d'una situació de més o menys estabilitat.

No cal mencionar que en cas de tractar-se d'una mare soltera el problema es multiplica per molt. El cas és que els ajuts que reben avui en dia pares i mares, tot i el famós xec d'en Zapatero, deixen molt que desitjar; són gairebé nul·les.

Com podem incentivar doncs que les parelles vulguin afrontar el repte "majúscul" de tenir fills i/o filles? La resposta és senzilla: amb ajuts econòmics que de forma perllongada en el temps rebin les famílies en funció del nombre de fills i/o filles que tinguin, i alhora amb mesures conciliadores pel que fa als horaris de treball que no cal que vagin en detriment de les hores a treballar, sinó que han d'aportar flexibilitat d'horaris per poder compatibilitzar feina i família.

D'altra banda, no sembla just que una parella hagi de patir les dificultats econòmiques de tenir fills mentre d'altres parelles que trien l'opció de no tenir-ne gaudeixen de tots els ingressos per a l'habitatge i el seu gaudi personal. No és que em sembli malament aquesta darrera opció doncs cadascú és lliure de fer el que vol i li convé. És que uns fan una funció, que des del punt de vista de la sostenibilitat econòmica, aporta futurs contribuïdors i els altres no. Amb això no vull dir que s'hagi de penalitzar a les parelles que opten per no tenir fills ja sigui biològics o no, ni molt menys. Ans al contrari, s'ha d'afavorir a aquells que sí trien l'opció de tenir-ne. En aquest tema també estem a la cua dels països de la Unió Europea.