dimarts, 6 de maig del 2008

El debat sobre el Carmel és viu


Aquest dilluns passat, El Periódico de Catalunya va publicar un article del Jordi Portabella en referència al posicionament i le intencions d'ERC respecte al MPGM del barri del Carmel.

Un cop més es reafirma en els arguments que hem esgrimit des del primer dia, destacant la necessitat de tirar endavant amb el planejament dels Tres Turons, alhora que fixant un full de ruta per a la inversió d'origen privat (313 dels 390 milions previstos en la inversió són d'iniciativa privada) del planejament del Carmel i la reducció a 8 anys ens els terminis d'execució. A més també defensa el dret a estar informats que tenen les persones afectades.

Pel que fa a la part tècnica del projecte, l'objectiu és acotar el terme infrahabitatge, doncs es parla de forma massa genèrica d'aquest concepte sense concretar-ne de què estem parlant quan ens hi referim. A més, revisant els 32 sectors un per un, hi ha diverses alternatives per tal de reduïr l'afectació i prioritzar-ne aquells que són de més urgent execució.

Hi ha un altre apartat al qual convé referir-se. Es tracta de les anomenades actuacions aïllades, sobre les quals no existeix una explicació detallada de les intencions de cadascuna d'elles. Per citar-ne un exemple, l'actuació aïllada que fa referència a l'ampliació del CEIP del Carmel, no detalla en cap document cóm es preveu executar. El resultat és que en aquests moments un solar que pretenia ser afectat per l'ajuntament, ha obtingut pròrroga d'una llicència per a construïr, la qual cosa obliga a realitzar una compra o una permuta al seu propietari o be desistir en la intenció d'obtenir aquest solar que el govern del districte, sense encomanar-se a ningú havia decidit recuperar; i a més fent promeses a la direcció del centre sense tenir lligat un acord per al planejament; promeses que per tant no podia complir de cap de les maneres. Pel que fa a aquest tema en concret, la manera de fer del govern municipal, un cop més, demostra que no es posa fil a l'agulla en qüestions que s'han de treballar conjuntament amb altres grups municipals. I que, un cop més, per passar de les intencions als fets hi ha una barrera que no són capaços de superar. Deixar sense lligar un tema com aquest del CEIP del Carmel, pendent de l'aprovació d'un macroprojecte com el MPGM del Carmel és una irresponsabilitat que de cap manera pot recaure sobre ningú més que el govern del districte.

I què hem de fer des d'ara? doncs Esquerra estem treballant en la disecció de tot el MPGM. I ho fem amb els objectius clars. Uns objectius que el Jordi Portabella ha detallat molt bé en l'article publicat a El Periódico. Caldrà veure que estan disposades a fer les forces que configuren el govern de la ciutat per arribar a un acord.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Realment, aquí al nostre districte i en temes com aquest cas concret que comentes del CEIP Carmel, ERC ha estat coherent i valenta criticant els responsables del districte i l'Ajuntament, ja que no només és lamentable la falta d'acció de les administracions, sinó que, a més, no és la primera vegada que passa.

En el cas de la masia de Can Farga, l'error i l'apatia del districte i de l'Ajuntament ja van costar molts milions: és inadmissible que torni a passar sense exigir responsabilitat.

Jordi Domènech

Anònim ha dit...

Comparar el procés de Can Fargas i l'ampliació del CEIP Carmel com si fos el mateix és absurd. En un cas és cert que la desídia del Districte ha suposat un greu problema però en aquest cas s'ha impedit que el Districte actués bé. No manipulem tant, si us plau.

Jordi Coronas i Martorell ha dit...

Estic d'acord en què no es comparable amb el tema de Can Fargas (d'això en parlaré un altre dia), però el que és evident és que el districte ha infiltrat aquesta actuació enmig d'un macroprojecte, l'aprovació del qual no es pot basar només en aquesta actuació, a més sense explicar-ho a la resta de grups municipals. Ara, un cop no s'ha aprovat el planejament del Carmel, és evident que l'únic responsable de la situació és el govern del districte. Per què? per no preveure la posibilitat de no aprovació del MPGM.

Anònim ha dit...

A veure si ho entenc.

1. Es fa una proposta de nou planejament pel barri del Carmel que inclou, entre altres actuacions, una sèrie de propostes concretes per aconseguir solars dedicats a equipaments.
2. Aquesta proposta de planejament es rebutjada, legítimament, per els grups politics de l'oposició.
3. i la responsabilitat de la possible pèrdua, d'alguns d'aquests solars per equipaments, resulta que es de qui presenta la proposta per aconseguir-los?

Va així, això?

Pere Nieto ha dit...

Jordi, suposo que pots preveure quina és la meva postura, no hi aprofundiré, però de totes amneres sols diré una cosa. Quan dius què estan disposades a fer les forces del govern el primer és mirar de nocrispar l'ambient, donar culpes i repartir responsabilitats. Si s'hagués aprovat la modificació es podria impulsar lo del CEIP, no s'ha aprovat ara cal trobar més consensos i menys culpes.

Jordi Coronas i Martorell ha dit...

Pere, estem d'acord, com gairebé sempre en la intenció de buscar el consens. Ara bé, en quant al CEIP del Carmel, el que passa és que precissament algú malintencionat i amb ganes de crispar l'ambient s'ha dedicat a dir que l'ampliació del centre no s'ha pogut fer "per culpa" de que l'oposició no ha aprovat el pla.
Nosaltres podem, per posar un exemple, no estar d'acord en l'actuació X, que està a l'altre punta del barri i en el període d'execució del planejament. Això a quí fa responsable? als que no han aprovat el pla o a qui ha situat una actuació molt concreta en un planejament molt més ampli? La resposta es diferent segons la persona i per tant com que ja sabem que opinem cadascú, no ens posarem d'acord.
A partir d'aquí, si es compta amb nosaltres, recolzarem qualsevol acció raonable que vagi encaminada a poder realitzar la ampliació del centre.