dijous, 6 de desembre del 2007

El PAD d'Horta-Guinardó s'ha aprovat. Ara s'ha de dur a terme.

En el plenari de dilluns passat, 3 de desembre, es va aprovar el PAD amb els vots a favor de PSC, ICV-EUiA i ERC. Es tracta d'un PAD que respecte a la proposta inicial ha millorat i molt.

ERC ha votat a favor d'aquest PAD per dos motius. El primer, perquè de les 200 propostes que vam fer en el nostre document d'aportacions, 43 han estat incorporades i a més d'aquestes, més d'un centenar formen part del document final, encara que de forma més diluïda. I en segon lloc, perquè ha hagut voluntat d'acord amb ERC per part del districte. Això s'ha notat especialment en el nivell de detall d'alguns punts. No és el mateix dir que es donarà suport a la presència de cultura i llengua catalanes ens els actes subvencionats pel districte que dir que es garantirà; no el mateix parlar de mesures sonorreductores en general, que parlar en concret de la ronda del Dalt; no és el mateix dir que s’estudiarà el futur de la piscina de les Llars Mundet, que dir que es farà comptant amb l’opinió de veïns i veïnes; no és el mateix dir que s’impulsarà l’enderroc del viaducte del Baix Guinardó, que dir que es farà recuperant aquest espai per fer-lo més amable i transitable per a les persones; no és el mateix dir fer l’estudi per la reordenació del trànsit i la remodelació urbana de la rambla del Carmel, que dir que es farà per tal de millorar la connexió dins del barri, suprimint les barreres actuals, pacificant el trànsit i ampliant les zones verdes i les destinades a vianants.

El resultat és que al final de la negociació, que no s'ha resolt fins a la darrera setmana, hem capgirat la nostra intenció de vot, ja que les darreres propostes que vam defensar han passat a formar part del PAD definitiu.

Ara, tal com vam advertir en el plenari, això no suposa un xec en blanc per al govern del districte. A partir d'aquest moment passarem a exigir que tot el què s'ha aprovat sobre paper, arribi a la ciutadania. Al final del període de govern haurem de passar comptes i esperem que el nostre grau de satisfacció no decaigui.

Després va ser aprovat el pressupost. Cal dir que en les intervencions de PP i CiU van haver moltes i greus imprecissions. En el cas del PP, el seu regidor adscrit Jordi Cornet, va intentar parlar del pressupost a nivell de ciutat quan el que estàvem debatint era el pressupost del districte. A més es va fer un embolic barrejant dades de la Llei de Dependència que corresponen a inversions de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a CiU, el seu portaveu va fer al·lusió a l'impost d'activitats econòmiques (IAE), sense adonar-se'n de que aquest impost ja no existeix a la nostra ciutat. Tot plegat, intervencions sense cap ni peus que van fer allargar el plenari fins a 4 hores i 28 minuts. Una maratò.

També es van aprovar els PMU de Teixonera 2, La Clota Reordenació, La Clota Conservació i la modificació en la ubicació de Can Marcet. Respecte a aquests punts ens vam abstenir en els dos projectes que tenen a veure amb La Clota. El motiu, que encara no s'han respost. Tot just fa dos mesos es va apartar de l'ordre del dia aquests projectes perquè encara estàven en període d'al·legacions. Ara, tot i que el període d'al·legacions s'ha exhaurit, aquestes no han estat contestades i per tant, entenem que la situació és idèntica a fa dos mesos. A més, les al·legacions podrien suposar canvis importants sobre la proposta inicial.

Al final del plenari, ERC vam fer lectura d'una declaració de Grup sobre Collserola i el Túnel d'Horta.